Kandydat do

Rady
Miejskiej
Wrocławia
Okręg nr 3

Gaj, Huby, Borek, Tarnogaj, Powstańców Śląskich

Lider listy PiS w okręgu nr 3 we Wrocławiu
Zajmijmy się tym, co naprawdę ważne!